საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიპლომის თარგმნა თუ შეიძლება საელჩოში?

დიპლომის შეიძლება, ნიშნების ფურცელის - არა.