საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

აქცია

2018 წლის 15 მაისიდან დაიწყო აქცია, რომელიც ითვალისწინებს შეღავათებს საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებზე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისას. კერძოდ:

 პირადობის ელექტონული მოწმობა გაიცემა უფასოდ. აქციის პერიოდი 15 მაისდან - 15 აგვისტომდე.

 ბიომეტრიული პასპორტის საფასური, როგორც სრულწლოვანი, ასევე, არასრულწლოვანი პირებისათვის, იქნება 48.06 €. აქციის პერიოდი 15 მაისდან - 15 ივლისამდე.​