საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ !

გაცნობებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 4 ივლისის N04/07/01 განკარგულებით, საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები დანიშნულია 2013 წლის 27

ოქტომბერს.

არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა, საქართველოს მოქალაქე დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე ან გაიაროს საკონსულო რეგისტრაცია, მიმდინარე წლის 6 ოქტომბრის ჩათვლით.

აღნიშნული მოქმედებების განსახორციელებლად, გთხოვთ, ადგილსამყოფელ ქვეყანაში თქვენი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მიმართოთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან/და საკონსულო დაწესებულებას.