საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რომელ წლამდე ითვლება პირი არასრულწლოვნად?

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, სრულწლოვანია პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, შესაბამისად 18 წლამდე ასაკის პირი - არასრულწლვანია

 -18 = არასრულწლოვანი 

+18 = სრულწლოვანი