საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რა უპირატესობები გააჩნია ბიომეტრულ პასპორტს?

ბიომეტრული პასპორტი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური და გაყალბებისგან დაცული სამგზავრო დოკუმენტია;

ქვეყანაში ბიომეტრული პასპორტის არსებობა ევროკავშირთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის ერთ-ერთი წინაპირობაა;

მისი მფლობელები გამარტივებულად კვეთენ სხვადასხვა ქვეყნის საზღვრებს;

ბიომეტრული პასპორტების გაცემის სისტემაზე გადასვლა მნიშვნელოვნად ზრდის საქართველოს მიერ გაცემული დოკუმენტების სანდოობის ხარისხს.