საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რა არის Certificat de coutume et de célibat?

Certificat de célibat არის ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა;

Certificat de coutume არის ქორწინებაში შესვლის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ორივე საბუთს გასცემს საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახური.

იხილეთ რუბრიკა - საკონსულო მოქმედებები - ცნობები - ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოების არარსებობა