საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

აპოსტილი და დაბადების მოწმობა

აპოსტილი სჭირდება მხოლოდ საზღვარგარეთ დაბადებული ბავშვის დაბადების მოწმობას, საქართველოში დაბადებული ბავშვის მოწმობას აპოსტილი არ სჭირდება.