საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

განმეორებითი სამოქალაქო აქტების გაცემაგთხოვთ, დოკუმენტის ორიგინალთან ერთად, იქონიოთ ასლები!

 

ყურადღება!!! საკონსულო სამსახური გადავიდა საბანკო გადარიცხვით თანხის გადახდის მეთოდზე.

თქვენთვის სასურველი მომსახურების მისაღებად, აუცილებელია წინასწარ საფასურის გადარიცხვა საკონსულოს შესაბამის ანგარიშზე და გადახდის დამადასტურებელი დუკუმენტის (AVIS D'OPERATION DE VIREMENT) წარმოდგენა საკონსულოში  ვიზიტის დროს.

 

 

CIC - Banque Transatlantique 

ანგარიშის ნომერია: Titulaire du compte - Consulat Ambassade de Georgie

Banque: 30568  Guichet 19904   № compte  00020091202  Clé  73

IBAN: FR76 3056 8199 0400 0200 9120 273

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

 

ყურადღება !!! გადმორიცხვის დროს აუცილებელია ყურადღება მიექცეს ზუსტი თანხის გადმორიცხვას, დანიშნულების შინაარსის (MOTIF DE L'OPERATION DE VIREMENT)  და სახელის გვარის (იმ მოქალაქის სახელი და გვარი, ვისთვისაც განკუთვნილია მომსახურება) მითითებით. გადმორიცხული თანხების იდენტიფიცირებისათვის არ შეიძლება სხვადასხვა შინაარსის მომსახურებისთვის (მაგ. პასპორტი და თარგმანი)   თანხების ჯამური გადმორიცხვა. თითოეული მომსახურებისთვის უნდა განხორციელდეს ერთი გადმორიცხვა. იკრძალება სხვა პირისთვის საბანკო ანგარიშის გადაცემა და  თვითნებურად თანხების გადმორიცხვა.

 

 

 

განაცხადის წარსადგენად მოქალაქე პირადად უნდა წარსდგეს საკონსულო სამსახურში:

  • არასრულწლოვანის ან ქმედუუნარო პირის შემთხვევაში - კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით
  • შვილის დაბადების განმეორებითი მოწმობის გამოთხოვა შესაძლებელია მშობლის მიერ

მოქალაქე ვიზიტისათვის წინასწარ უნდა ჩაეწეროს საიტის მეშვეობით და წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები (ორიგინალი და ასლი):

1. მოქმედი პასპორტი ან პირადობის მოწმობა. სავალდებულოა დოკუმენტის როგორც ორიგინალის, ისე ასლის წარმოდგენა; ასლები დარჩება საკონსულოში, ხოლო ორიგინალი დაუბრუნდება მოქალაქეს.

2. გამოსათხოვი მოწმობის ასლი (ასლის არ ქონის შემთხვევაში ონლაინ ანკეტაში მიუთუთეთ დაწვრილებითი მონაცემები სამოქალაქო აქტის შესახებ)


  • საფასური19,22€
  • მომსახურება ხორციელდება 10 დღის ვადაში

 

თუ გნებავთ, რომ განმეორებითი მოწმობა ფოსტით დაგიბრუნდეთ სახლში, წარმოადგინეთ აგრეთვე საშუალო ან დიდი ზომის კონვერტი (ფორმატი A4 ან A5), რომელსაც ეწერება თქვენი ზუსტი საფოსტო მისამართი და ეკვრება 6,00 ევროს ოდენობის საფოსტო მარკა (ერთი მოწმობისათვის). აღნიშნული კონვერტით მოწმობა ფოსტით უკან დაგიბრუნდებათ.


დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს 

შემდეგ ნომერზე 01 45 02 11 0ორშაბათს და ოთხშაბათს 15სთ-დან 17სთ-მდე და პარასკევს 10სთ-დან 13სთ-მდე

 

ხსენებული მომსახურების მიღება, ასევე, შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დახმარებით


ვიზიტის დასანიშნად მიჰყევით ბმულს

საკონსულოში ვიზიტზე ტელეფონით ჩაწერა არ ხორციელდება.