საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქორწინების რეგისტრაცია

 

გთხოვთ, დოკუმენტის ორიგინალთან ერთად, იქონიოთ ასლები!

 

საქართველოს კანონმდებლობით, ქორწინება- ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია;

მისი რეგისტრაცია მეუღლეებს შორის გარკვეულ უფლებებსა და მოვალეობებს წარმოშობს.

 

რა დოკუმენტები წარმოვადგინო ქორწინების რეგისტრაციისთვის?

ქორწინების რეგისტრაციისთვის მიმართეთ საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს და  წარმოადგინეთ:

  • ერთობლივი წერილობითი განცხადება (დასაქორწინებელ პირთა);
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დასაქორწინებელ პირთა);
  • ქორწინების მოწმე პირთა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
  • წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი საბუთი (მანამდე ქორწინებაში ყოფნის შემთხვევაში)

დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს 

შემდეგ ნომერზე 01 45 02 11 07 ორშაბათს და ოთხშაბათს 15სთ-დან 17სთ-მდე და პარასკევს 10სთ-დან 13სთ-მდე

 

ვიზიტის დასანიშნად მიჰყევით ბმულს

საკონსულოში ვიზიტზე ტელეფონით ჩაწერა არ ხორციელდება.