საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

გარდაცვალების რეგისტრაცია


გთხოვთ, დოკუმენტის ორიგინალთან ერთად, იქონიოთ ასლები!

 

რა არის გარდაცვალების რეგისტრაცია?
გარდაცვალების რეგისტრაცია ადასტურებს მოწმობაში მითითებული პირის გარდაცვალების ფაქტს.

რა დოკუმენტებია საჭირო გარდაცვალების რეგისტრაციისთვის?

  • განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • გარდაცვლილის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • გარდაცვალების დამადასტურებელი ერთ-ერთი შემდეგი საბუთი:
  • გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობა;
  • უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილება პირის გარდაცვალების იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის შესახებ;
  • სასამართლოს გადაწყვეტილება პირის გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ;
  • გამგეობის (მერიის) რწმუნებულის მიერ შედგენილი ოქმი პირის გარდაცვალების დადასტურების შესახებ;
  • უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სასამართლო ან ადმინისტრაციული ორგანოს (შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან თავდაცვის სამინისტრო) გადაწყვეტილებით რეპრესირებული პირის გარდაცვალების შესახებ;
  • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეტყობინება სამშვიდობო ოპერაციებში, საომარ ან საბრძოლო მოქმედებებში, აგრეთვე სტიქიური უბედურების შედეგად მოსამსახურის დაღუპვის შესახებ;
  • სხვა სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ იმავე სახელმწიფოს კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემული გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს 

შემდეგ ნომერზე 01 45 02 11 07 ორშაბათს და ოთხშაბათს 15სთ-დან 17სთ-მდე და პარასკევს 10სთ-დან 13სთ-მდე

 

ვიზიტის დასანიშნად მიჰყევით ბმულს

საკონსულოში ვიზიტზე ტელეფონით ჩაწერა არ ხორციელდება.