საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

✔ ყურადღება საკონსულო ინფორმაცია!

ამა წლის 1-12 ოქტომბერის პერიოდში, ქ. პარიზის საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურში საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის მოთხოვნაზე საბუთების შემოტანა არ მოხდება.

ეს ინფორმაცია არ ეხებათ იმ პირებს, ვისაც უკვე შემოტანილი აქვთ განცხადება. მათი პასპორტების გაცემა არ შეფერხდება.

13 ოქტომბრიდან პასპორტებზე განცხადებების მიღება ჩვეულებრივ განახლდება.