საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქართულენოვანი ადვოკატები და იურიდიული კონსულტაცია

 


M Merabi MURGULIA/მერაბ მურღულია

Avocat/ადვოკატი

SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES

42, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

Tél: 33 (0) 1 45 49 49 99 Direct. 33 (0) 1 53 63 43 30

Fax: 33 (0) 1 53 63 43 20

Mail: mmurgulia@iea-avocats.fr

www.iea-avocats.fr


ასოციაცია „უსაზღვრო პლანეტისთვის„ - Pour une Planète sans Frontières - PUPSF

ასოციაცია „უსაზღვრო პლანეტისთვის„ შედგება მოხალისე იურისტებისა და თარჯიმნებისაგან, რომლებიც ეხმარებიან პირებს საფრანგეთის ტერიტორიაზე უფლებების მოპოვებაში. ასოციაცია გთავაზობთ მრავალენოვან იურიდიულ დახმარებას. კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ყოველ დღე.

საკონტაქტო პირი: Alexandra HALLE

მისამართი: 41 rue de Montreuil 78000 Versailles

Email: ahalle@pouruneplanetesansfrontieres.eu

დამატებითი ინფორმაცია :www.pouruneplanetesansfrontieres.eu

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal