საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ფულის ერთეული და საბაჟო 

ფულის ერთეული:

საფრანგეთში ოფიციალურ ვალუტას წარმოადგენს ევრო და ანგარიშწარმოება ხორციელდება მხოლოდ ევროში.

საბაჟო შეზღუდვები:

გარკვეული სახის პროდუქცია ექვემდებარება საბაჟო შეზღუდვას ან აკრძალვას

აკრძალული ნივთები:

  • პედოფილიური სახის პროდუქცია და საგნები;
  • საშიში ნივთიერების შემცველი პროდუქცია(ტყვიის და ნიკელის შემცველი);
  • საწოვარა ბოთლი რომელიც შეიცავს ბისფენოლ ა-ს (ასევე აკრძალულია საფრანგეთში გაყიდვა);
  • ფსიქოტროპული წამლები რეცეპტის გარეშე;

აკრძალული ცხოველები და მცენარეები:

  • შინაური ცხოველები (ძაღლები, კატები) საბუთების და ცოფის აცრის გარეშე;
  • საბრძოლო ძაღლები;
  • კატის ან ძაღლის ტყავი ან ბეწვი ან პროდუქცია, რომელიც მას შეიცავს;
  • გარკვეული სახეობის მცენარეული პროდუქცია, რომლიც, თავის მხრივ შეიძლება იყოს ფლორისთვის სახიფათო, მავნე ორგანიზმების მატარებელი.

შენიშვნა: ქვეყანაში შესვლამდე, საჭიროა მოიძიოთ ინფორმაცია საფრანგეთის საბაჟო კანონმდებლობის და რეგულაციების შესახებ 

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal