საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია !

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 15 სექტემბრიდან, საქართველოში ნაცვალგების პრინციპით შემომსვლელ ყველა უცხოელს 72 - საათიანი PCR ტესტის პასუხის წარდგენა მოუწევს.