საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაციისთვის !

საფრანგეთის კომპეტენტური უწყების (OFII) მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და საქართველოში რეინტეგრაციის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართათვის, ფრანგული მხარის მიერ საქართველოში მათი პროექტებისთვის გათვალისწინებული დაფინანსება, ამჟამად დროებით შეჩერებულია ფინანსური მიზეზების გამო.