საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ვადის გასვლამდე რამდენი ხნით ადრე შემიძლია ახალი პასპორტის აღება?

ახალი პასპორტის აღება შეიძლება ნებისმიერ დროს, ვინაიდან ახალი პასპორტით ავტომატურად უქმდება ძველი პასპორტი.

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal