საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის"  ვილნიუსის სამიტზე, 28-29 ნოემბერს, მიღებულ იქნა ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც „აღმოსავლეთ პარტნიორობის" წინა ორ სამიტზე (პრაღის და ვარშავის სამიტები) მიღებულ დეკლარაციებთან შედარებით, მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია და რეალისტური, ამავდროულად გაცილებით ამბიციური და მომავალზე ორიენტირებული დოკუმენტია.