საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა:

საფინანსო ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის (თბილისი 10.07.1995)

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ პარიზი (1993 წლის 5 ივლისი)

ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკასა და საფრანგეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების, მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ (პარიზი, 1994 წლის 21 იანვარი. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია 1995 წლის 7 მარტს. ძალაშია 1999 წლის 20 ივნისიდან)

შეთანხმების ოქმი საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტროსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მცირე და საშუალო საწარმოების საყოველთაო კონფედერაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ (თბილისი 03.02.1997)

ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (პარიზი 03.02.1997)

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტრანსპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ (პარიზი 03.02.1997. ძალაში შევიდა 01.03.1997)

შეთანხმება საფრანგეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ (პარიზი 03.02.1997)

წერილების გაცვლა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების თაობაზე (03.02.1997)

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსა და ALCATEL-ს შორის სენაკის აეროპორტის ტექნიკური გადაიარაღების შესახებ (03.02.1997)

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარესა და ALCATEL-ს შორის (პარიზი 04.02.1997)

მემორანდუმი ქ. თბილისი მერიასა და ქ. პარიზის მერიას შორის თანამშრომლობის შესახებ (პარიზი 04.02.1997)

განზრახულობათა ოქმი საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო საქმეთა განვითარების დარგში (პარიზი 03.02.1997)

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ (03.02.1997)

თანამშრომლობის ოქმი საქართველოს სათბობისა და ენერგეტიკის სამინისტროსა და საფრანგეთის ელექტროენერგიის კომპანია "ელექრისიტე დე ფრანს"-ს შორის ელექტრო ენერგიის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (05.02.1997)

ოქმი საქართველოს კავშირგაბმულობის და ფოსტის სამინისტროსა და საფრანგეთის საერთაშორისო რადიოს (RFI) შორის საქართველოში რადიოპროგრამების რეტრანსლაციის შესახებ (03.02.97)

შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საარქივო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (პარიზი, 1999 წლის 20 მაისი)

შეთანხმება საფრანგეთის სამხედრო სასწავლებლებში ქართველი ოფიცრების სწავლების შესახებ (25.09.2002).

ბმული:

საფრანგეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: www.diplomatie.gouv.fr