საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები:

  • ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები

  • საფრანგეთი არის გაეროს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის წევრი ქვეყანა და აქტიურად მონაწილეობს აფხაზეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაში. იგი ასევე საქართველოში ეუთოს მისიის წევრია

  • რეგიონული თანამშრომლობა: წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა საქართველოს კახეთის რეგიონსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის იონის დეპარტამენტს შორის

  • თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში: ფრანგული მხარის დახმარებით საქართველოში, საჩხერის რეგიონში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამთო მომზადების ცენტრი.

ეკონომიკური თანამშრომლობა:

სავაჭრო ბრუნვა 1999-2006 წლებში ( აშშ დოლარებში):

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2000

1 057.3

11015.7

2001

353.5

19194.3

2002

3030.4

15776. 8

2003

4924.9

55754.1

2004

9555.9

63230.4

2005

11545

97279.1

2006

30883.9

73975.9