საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ცნობა მართვის მოწმობის შესახებ

 

მართვის მოწმობის ნამდვილობის დადასტურება

(ცნობა გაიცემა ფრანგულ ენაზე)  

 

ცნობა ადასტურებს საქართველოში გაცემული მართვის მოწმობის ნამდვილობას და/ან მართვის უფლების შეჩერების ან შეწყვეტის (გაუქმების) ფაქტის არარსებობას.

 

მომსახურების მიღება შესაძლებელია ორი გზით: საკონსულო სამსახურში უშუალო ვიზიტით ან   საფოსტო გზავნილით

ა) საკონსულო სამსახურში მიღება წარმოებს მხოლოდ წინასწარ ჩაწერით. საკონსულოში ჩასაწერად შეავსეთ ონლაინ ანკეტა  ვებ-გვერდის მეშვეობით 

და თქვენს მიერ დანიშნულ დღეს წარმოადგინეთ საკონსულოში შემდეგი საბუთები:

1.      საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ან პირადობის ასლი;

2.      მართვის მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

3.    ქვითარი [მომსახურების საფასურია 24 ევრო]

 

ბ) საბუთების ფოსტით გამოგზავნის შემთხვევაში საკონსულოს მისამართზე გამოაგზავნეთ შემდეგი დოკუმენტები:

1.      შევსებული და ხელმოწერილი ანკეტა (იხ. ქვემოთ მიმაგრებული დოკუმენტი);

2.      საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი;

3.      მართვის მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

4.    ქვითარი [მომსახურების საფასურია 24 ევრო]

 

საბუთები გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:

Ambassade de Géorgie

Service Consulaire

104, avenue Raymond Poincaré

75116 Paris

ცნობა გაიცემა ფრანგულ ენაზე

 

ვინაიდან ინფორმაცია გასაცემი ცნობის შესახებ უნდა გადამოწმდეს შესაბამის კომპეტენტურ უწყებაში, მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადა დამოკიდებულია ამ უწყების პასუხზე. საკონსულო სამსახური შუამდგომლობის გადაგზავნას უზრუნველყოფს განაცხადის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში.

!!! თუ გსურთ, რომ ცნობა უკან ფოსტით დაგიბრუნდეთ, საბუთებს თან დაურთეთ აგრეთვე საშუალო ან დიდი ზომის კონვერტი (ფორმატი A4 ან A5), რომელსაც ეწერება თქვენი ზუსტი საფოსტო მისამართი და ეკვრება 6,00 ევროს ოდენობის საფოსტო მარკა (ერთი ცნობისთვის). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცნობის ასაღებად საკონსულოში მოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ პარასკეობით 10სთ-დან 13სთ-მდე.

ყურადღება!!! საკონსულო სამსახური გადავიდა საბანკო გადარიცხვით თანხის გადახდის მეთოდზე.

თქვენთვის სასურველი მომსახურების მისაღებად, აუცილებელია წინასწარ საფასურის გადარიცხვა საკონსულოს შესაბამის ანგარიშზე და გადახდის დამადასტურებელი დუკუმენტის (AVIS D'OPERATION DE VIREMENT) წარმოდგენა საკონსულოში  ვიზიტის დროს.

 

CIC - Banque Transatlantique 

ანგარიშის ნომერია: Titulaire du compte - Consulat Ambassade de Georgie

Banque: 30568  Guichet 19904   № compte  00020091202  Clé  73

IBAN: FR76 3056 8199 0400 0200 9120 273

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

 

ყურადღება !!! გადმორიცხვის დროს აუცილებელია ყურადღება მიექცეს ზუსტი თანხის გადმორიცხვას, დანიშნულების შინაარსის (MOTIF DE L'OPERATION DE VIREMENT)  და სახელის გვარის (იმ მოქალაქის სახელი და გვარი, ვისთვისაც განკუთვნილია მომსახურება) მითითებით. გადმორიცხული თანხების იდენტიფიცირებისათვის არ შეიძლება სხვადასხვა შინაარსის მომსახურებისთვის (მაგ. პასპორტი და თარგმანი)   თანხების ჯამური გადმორიცხვა. თითოეული მომსახურებისთვის უნდა განხორციელდეს ერთი გადმორიცხვა. 

 

მომსახურების გაწევაზე უარი შეიძლება ითქვას, თუ:

-არ იქნა მიღებული დადებითი პასუხი  შესაბამისი კომპეტენტური უწყებიდან;

- განცხადება წარდგენილი იქნა არაუფლებამოსილი  პირის მიერ;

- მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი ან დროებითი საცხოვრებელი ადგილი არ არის საკონსულოს სამოქმედო არეალი;

 

საკონსულოში ვიზიტზე ტელეფონით ჩაწერა არ ხორციელდება. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის,შეგიძლიათ  დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს  01 45 02 11 07

ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს 15:00-17:00 და პარასკევს 10:00-13:00