საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოში დაბრუნების მსურველი თანამოქალაქეების საყურადღებოდ

სამშობლოში დაბრუნების მსურველი თანამოქალაქეების საყურადღებოდ, წარმოგიდგენთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016 წლის ანგარიშს (იხილეთ ამავე გვერდზე, ტექსტის ქვევით). ხსენებულ დოკუმენტში აღწერილია პროგრამები/პროექტები, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი უწყებების მიერ. მიმდინარე პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, ასევე განთავსებულია შემდეგ ვებ-გვერდებზე: http://apma.gehttp://acda.gov.ge​