საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ს.ს.ი.პ.-ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს განცხადება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის ჩატარების შესახებ