საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

როდის დგება პასპორტის შეცვლის აუცილებლობა?

პასპორტის შეცვლა საჭიროა შემდეგი შემთხვევებიდან ერთ-ერთის დადგომისას:

  • სახელის ან გვარის ცვლილების დროს;
  • ჩანაწერებში უზუსტობის დადგენისას;
  • ვიზებისთვის განსაზღვრული ფურცლების გახარჯვისას;
  • პასპორტის მოქმედების ვადის გასვლისას;
  • დოკუმენტის დაზიანების, ცვეთის ან დაკარგვის შემთხვევაში.

პასპორტის შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ საფრანგეთის საელჩოს საკონსულო სამსახურს.