საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

არალეგალური მიგრაცია

გთხოვთ იხილოთ საინფორმაციო ბროშურები:

 

  • საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციისა და დახმარების გაწევის შესაძლებლობა;
  • არალეგალური მიგრაციის რისკები
  •