საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დასაბრუნებელი მოწმობა სრულწლოვანისთვის

 


გთხოვთ, დოკუმენტის ორიგინალთან ერთად, იქონიოთ ასლები!

 

ყურადღება!!! საკონსულო სამსახური გადავიდა საბანკო გადარიცხვით თანხის გადახდის მეთოდზე.

თქვენთვის სასურველი მომსახურების მისაღებად, აუცილებელია წინასწარ საფასურის გადარიცხვა საკონსულოს შესაბამის ანგარიშზე და გადახდის დამადასტურებელი დუკუმენტის (AVIS D'OPERATION DE VIREMENT) წარმოდგენა საკონსულოში  ვიზიტის დროს.

 

 

CIC - Banque Transatlantique 

ანგარიშის ნომერია: Titulaire du compte - Consulat Ambassade de Georgie

Banque: 30568  Guichet 19904   № compte  00020091202  Clé  73

IBAN: FR76 3056 8199 0400 0200 9120 273

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

 

ყურადღება !!! გადმორიცხვის დროს აუცილებელია ყურადღება მიექცეს ზუსტი თანხის გადმორიცხვას, დანიშნულების შინაარსის (MOTIF DE L'OPERATION DE VIREMENT)  და სახელის გვარის (იმ მოქალაქის სახელი და გვარი, ვისთვისაც განკუთვნილია მომსახურება) მითითებით. გადმორიცხული თანხების იდენტიფიცირებისათვის არ შეიძლება სხვადასხვა შინაარსის მომსახურებისთვის (მაგ. პასპორტი და თარგმანი)   თანხების ჯამური გადმორიცხვა. თითოეული მომსახურებისთვის უნდა განხორციელდეს ერთი გადმორიცხვა. 

 

დოკუმენტების ფოსტით გამოგზავნის შემთხვევაში:

 

1.შევსებული ანკეტა (თანდართული)

2. პასპორტის, პირადობის, დაბადების ან მართვის მოწმობის ასლი

3. 2 ფერადი ბიომეტრიული ფოტო

4. საფასურის, 34 ევროს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

 

 

5. საბუთების ფოსტით გამოგზავნის შემთხვევაში კონვერტი აუცილებლად უნდა გამოაგზავნოთ დაზღვეული ფოსტით, აგრეთვე თქვენს საბუთებს უნდა დაურთოთ საშუალო ან დიდი ზომის კონვერტი, რომელზეც ეწერება თქვენი საფოსტო ზუსტი მისამართი და ეკვრება 6,00 ევროს ოდენობის საფოსტო მარკა (ერთი დასაბრუნებელი მოწმობისთვის). აღნიშნული კონვერტით დასაბრუნებელი მოწმობა უკან დაგიბრუნდებათ.

 

საკონსულოში წარდგენის შემთხვევაში

1. ელექტრონულ ანკეტას ავსებთ აქ და წარსდგებით თქვენს მიერ ჩანიშნულ დღეს საკონსულოში შემდეგი დოკუმენტებით:

 

  • პასპორტის, პირადობის, დაბადების ან მართვის მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
  • საფასურის, 34 ევროს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

 

 

საბუთები გამოგვიგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:

Ambassade de Géorgie

Service Consulaire

104, avenue Raymond Poincaré

75116 Paris

 

საკონსულოში ვიზიტზე ტელეფონით ჩაწერა არ ხორციელდება. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს 01 45 02 11 07
ორშაბათს და ოთხშაბათს 15სთ-დან 17სთ-მდე და პარასკევს 10სთ-დან 13სთ-მდე