საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

"საკონსულო რეგისტრაცია" რა არის?

ქართულში არ გამოიყენება ტერმინი "საკონსულო რეგისტრაცია". გამოიყენება - საკონსულო აღრიცხვა.