საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქართულენოვანი ადვოკატები და იურიდიული კონსულტაცია

 

 

Mme Vera GOGUIDZE / ვერა გოგიძე

Avocat à la Cour / ადვოკატი

Adresse : 2, rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris

Tél : 06.10.64.69.98

Fax: 01.53.01.65.01

Mail : vera.goguidze.avocat@gmail.com

 

 

M Merabi MURGULIA/მერაბ მურღულია

Avocat/ადვოკატი

SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES

42, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

Tél: 33 (0) 1 45 49 49 99 Direct. 33 (0) 1 53 63 43 30

Fax: 33 (0) 1 53 63 43 20

Mail:mmurgulia@iea-avocats.fr

www.iea-avocats.fr

 

 

ასოციაცია  „უსაზღვრო პლანეტისთვის„ - Pour une Planète sans Frontières - PUPSF

ასოციაცია  „უსაზღვრო პლანეტისთვის„ შედგება მოხალისე იურისტებისა და თარჯიმნებისაგან, რომლებიც ეხმარებიან პირებს საფრანგეთის ტერიტორიაზე უფლებების მოპოვებაში. ასოციაცია გთავაზობთ მრავალენოვან იურიდიულ დახმარებას. კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ყოველ დღე.

საკონტაქტო პირი: Alexandra HALLE

მისამართი: 41 rue de Montreuil 78000 Versailles

Email : ahalle@pouruneplanetesansfrontieres.eu

დამატებითი ინფორმაცია :www.pouruneplanetesansfrontieres.eu