საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პირველი პასპორტის გაცემა სრულწლოვანისთვის

 

გთხოვთ, დოკუმენტის ორიგინალთან ერთად, იქონიოთ ასლები!

 

ყურადღება!!! საკონსულო სამსახური გადავიდა საბანკო გადარიცხვით თანხის გადახდის მეთოდზე.

 

თქვენთვის სასურველი მომსახურების მისაღებად, აუცილებელია წინასწარ საფასურის გადარიცხვა საკონსულოს შესაბამის ანგარიშზე და გადახდის დამადასტურებელი დუკუმენტის (AVIS D'OPERATION DE VIREMENT) წარმოდგენა საკონსულოში  ვიზიტის დროს.

 

CIC - Banque Transatlantique 

ანგარიშის ნომერია: Titulaire du compte - Consulat Ambassade de Georgie

Banque: 30568  Guichet 19904   № compte  00020091202  Clé  73

IBAN: FR76 3056 8199 0400 0200 9120 273

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

 

ყურადღება !!! გადმორიცხვის დროს აუცილებელია ყურადღება მიექცეს ზუსტი თანხის გადმორიცხვას, დანიშნულების შინაარსის (MOTIF DE L'OPERATION DE VIREMENT)  და სახელის გვარის (იმ მოქალაქის სახელი და გვარი, ვისთვისაც განკუთვნილია მომსახურება) მითითებით. გადმორიცხული თანხების იდენტიფიცირებისათვის არ შეიძლება სხვადასხვა შინაარსის მომსახურებისთვის (მაგ. პასპორტი და თარგმანი)   თანხების ჯამური გადმორიცხვა. თითოეული მომსახურებისთვის უნდა განხორციელდეს ერთი გადმორიცხვა.

 

 

რადგანაც პირველი პასპორტის გაცემა ხდება ორ ეტაპად, სავალდებულოა ორი ვიზიტის აღება, პირველი - პირადი ნომრის მისანიჭებლად, მეორე- პასპორტის მოთხოვნის შემოსატანად.

 

რუბრიკა - პირველი პასპორტის გაცემა სრულწლოვანისთვს - ეხება მხოლოდ  1993 წლის 31 მარტის შემდეგ დაბადებულებს, მანამდე დაბადებულმა პირებმა ჯერ უნდა მოითხოვონ მოქალაქეობის დადგენა, იხ. ინფორმაცია აღნიშნულ რუბრიკაში!

 

პასპორტის ასაღებად უნდა გაიაროთ ორი ეტაპი - 1. რეგისტრაცია  2. პასპორტის მოთხოვნა

I ეტაპი - მოქალაქე საკონსულოში პირადად უნდა წარსდგეს და წარმოადგინოს:

 

1. დაბადების მოწმობა:

ა. საქართველოში დაბადებული საქართველოს მოქალაქის დაბადების მოწმობის ასლი.

ბ. საფრანგეთში დაბადებული პირის დაბადების მოწმობა დამოწმებული უნდა იქნას აპოსტილის ბეჭდით და ნათარგმნი ქართულ ენაზე. ქართული თარგმანიც უნდა იქნეს აპოსტილით დამოწმებული.

გ. დსთ-ს ქვეყნებში დაბადებული საქართველოს მოქალაქის დაბადების მოწმობის ასლი. რუსულ ენაზე შევსებული დაბადების მოწმობის ასლი. უცხო ენაზე შევსებული (სომხური, აზერბაიჯანული ა.შ) დაბადების მოწმობა ნათარგმნი ფრანგულ ენაზე, თარგმანი დამოწმებული აპოსტილის ბეჭდით, შემდეგ კი ნათარგმნი ქართულ ენაზე. თარგმნების ორიგინალების წარდგენა სავალდებულოა.

დ. სხვა დანარჩენ ქვეყნებში დაბადებული საქართველოს მოქალაქის დაბადების მოწმობა უნდა იქნას დამოწმებული აქტის გამცემი ქვეყნის მიერ აპოსტილის ბეჭდით, შემდეგ ნათარგმნი ფრანგულად და თარგმანიც აპოსტილის ბეჭდით დამოწმებული,  შემდეგ კი ქართულად ნათარგმნი.

2.  ბიომეტრიული სურათი 1 ცალი, ზომით 3,5X4,5 (ფოტოსურათი გადაღებული უნდა იყოს შესაბამის ასაკში, მინიმუმ 8 მეგაპიქსელიანი, თეთრ ფონზე, სადაც ფოტოს 70-80%-ს უნდა იკავებდეს სახის გამოსახულება).

3. საკონსულოში წარდგენისას თან უნდა ახლდეს ფოტო იდენტურობის დამდგენი პირი, სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც თან ექნება საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი

4. რეგისტრაციისთვის საჭიროა ერთი სამუშაო დღე

II ეტაპი - მოქალაქე საკონსულოში პირადად უნდა წარსდგეს და წარმოადგინოს:

5.   პასპორტის საფასურის, 124,94 ევროს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

 

პასპორტის დამზადების ვადაა 45 კალენდარული დღე!

 

თუ გნებავთ, რომ პასპორტი ფოსტით დაგიბრუნდეთ სახლში, წარმოგვიდგინეთ აგრეთვე საშუალო ან დიდი ზომის კონვერტი (ფორმატი A4 ან A5), რომელსაც ეწერება თქვენი ზუსტი საფოსტო მისამართი და ეკვრება 6,00 ევროს ოდენობის საფოსტო მარკა (ერთი პასპორტისთვის). აღნიშნული კონვერტით პასპორტი უკან დაგიბრუნდებათ.

 

საკონსულოში ვიზიტისთვის გთხოვთ ჩაეწეროთ აქ

საკონსულოში ვიზიტზე ტელეფონით ჩაწერა არ ხორციელდება.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს 01 45 02 11 07
ორშაბათს და ოთხშაბათს 15სთ-დან 17სთ-მდე და პარასკევს 10სთ-დან 13სთ-მდე