საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთში მყოფ ქართველ ლტოლვილთა სათვისტომოს საზოგადო კრება

 

ასოციაცია "საფრანგეთში მყოფ ქართველ ლტოლვილთა სათვისტომოს" მორიგი საზოგადო კრება გაიმართება

პარასკევს, 6 მარტს, 19.00სთ-ზე, შემდეგ მისამართზე:

Salle du Conseil, Mairie du 15e arrondissement

31, rue Peclet - 75005 Paris

 

 

დღის წესრიგი:

-თავმჯდომარის მოხსენება;

-მოლარის მოხსენება;

-გამგეობის წევრებისა და სარებიზიო კომისიის წევრების არჩევნები;

 

სათვისტომოს წევრებს, რომლებსაც სურთ გამგეობის წევრობა,  შეუძლიათ თავიანთი კანდიდატურა წარუდგინონ გამგეობის პრეზიდენტს, შემდეგ მისამართზე:

Othar Zourabichvil, 3, rue de l'Asile - 78400 Chatou