საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თუ გსურთ დაეხმაროთ სტიქიით დაზარალებულებს

france/13_juin.jpg

 

►საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით, საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები საზღვარგარეთ უზრუნველყოფენ 13 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების მსურველთათვის ადგილობრივი ანგარიშების გახსნას. შესაბამისად, საფრანგეთში საქართველოს საელჩომ გახსნა სპეციალური ანგარიში SOLIDARITE TBILISSI AMBASSADE DE GEORGIE, რომელზეც თანხის გადარიცხვა საფრანგეთიდან შესაძლებელია საკომისიო გადასახადის გარეშე:

Nom de la banque - Banque Transatlantique
titulaire du compte: SOLIDARITE TBILISSI AMBASSADE DE GEORGIE
IBAN: FR7630568199040002009120467
Bic/Swift Code - CMCIFRPP

 

თუ სურვილი გაქვთ დახმარება გაუწიოთ თბილისში მომხდარი სტიქიით დაზარალებულებს და დედაქალაქს შექმნილია ანგარიში: საერთაშორისო გადარიცხვებისთვის (ვალუტა - USD, EUR, GBP): 

 

JSC LIBERTY BANK
SWIFT: LBRTGE22
GE27LB0010045017001717
"თი-ბი-სი ბანკი" GE67TB1100000036082020


საერთაშორისო გადარიცხვებისთვის (ვალუტა - USD, EUR):
JSC TBC BANK
SWIFT: TBCBGE22
GE34 TB11 0000 0361 8088 08 - EUR
GE67 TB11 0000 0036 0820 20 - USD
NAME OF BENEFICIARY: 'CHARITY ASSOCIATION TBC' UNION

 

 

Tbilisi Municipality Budget - Private companies, individuals, other organizations
Current voluntary transfers to Tbilisi Municipality budget (GEL)
Beneficiary's bank: State Treasury
Beneficiary: Treasury Single Account
Bank Code: TRESGE22
Beneficiary's account/treasury code: 300773271 (other current voluntary transfers excluding grants )

 

State Budget - Private companies, individuals.
Current voluntary transfers to State budget (GEL)
Beneficiary's bank: State Treasury
Beneficiary: Treasury Single Account
Bank Code: TRESGE22
Beneficiary's account/treasury code: 302003271 (other current voluntary transfers excluding grants)

State Budget - LEPLs.
Current grants from central government LEPLS and Non-business Noncommercial Legal Entities to State budget (GEL)
Beneficiary's bank: State Treasury
Beneficiary: Treasury Single Account
Bank Code: TRESGE22
Beneficiary's account/treasury code: 302003508 (current grants from central government LEPLS and Non-business Noncommercial Legal Entities)

 

State Budget - Foreign Governments, Embassies.
Current grants from foreign governments (GEL)
Beneficiary's bank: State Treasury
Beneficiary: Treasury Single Account
Bank Code: TRESGE22
Beneficiary's account/treasury code: 302003003 (Current grants from foreign governments)

 

State Budget - All types of organization and individuals 
Intermediary: FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA 
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary's bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207

 

Intermediary: DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE 
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary's bank: 
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207

 

Physical persons 
Liberty Bank 
For local transfers (GEL)
GE27LB0010045017001717
LBRTGE22

International Transfers (USD, EUR, GBP): 
JSC LIBERTY BANK
SWIFT: LBRTGE22
GE27LB0010045017001717

 

"TBC Bank" GE67TB1100000036082020
International transfers (USD, EUR):
JSC TBC BANK
SWIFT: TBCBGE22
GE34 TB11 0000 0361 8088 08 - EUR
GE67 TB11 0000 0036 0820 20 - USD
NAME OF BENEFICIARY: 'CHARITY ASSOCIATION TBC' UNION