საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ვადის გასვლამდე რამდენი ხნით ადრე შემიძლია ახალი პასპორტის აღება?

ახალი პასპორტის აღება შეიძლება ნებისმიერ დროს, ვინაიდან ახალი პასპორტით ავტომატურად უქმდება ძველი პასპორტი.