საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

არალეგალური მიგრაცია 

გთხოვთ იხილოთ საინფორმაციო ბროშურები:

საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციისა და დახმარების გაწევის შესაძლებლობა;

არალეგალური მიგრაციის რისკები: 
 

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal