საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ:

ქართულ დიასპორასთან ერთიანი და მჭიდრო კავშირის განმტკიცების მიზნით, შეიქმნა დიასპორული ვებპორტალი - gda.ge.

აღნიშნული ვებსივრცე ერთი ფანჯრის პრინციპზე შექმნილი, ურთიერთსარგებლიანობაზე დაფუძნებული, დიასპორის საჭიროებებზე მორგებული ერთადერთი პლატფორმაა, რომელიც სატესტო რეჟიმში უკვე ამოქმედდა. დიასპორულ ორგანიზაციებს, საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველებს გთხოვთ გაეცნოთ პორტალზე განთავსებულ ინფორმაციას, სტრუქტურას და გამოგვიგზავნოთ თქვენი შენიშვნები, სურვილები და რეკომენდაციები, რომელთაც ვებპორტალის ადმინისტრაცია შეძლებისდაგვარად გაითვალისწინებს.

 

A l’attention des citoyens géorgiens vivant en France : nous avons le plaisir de vous informer que dans le but de renforcer le lien entre le pays et la diaspora géorgienne à l’étranger, un portail web gda.ge a été crée. Cet espace web offre une porte d'entrée (selon le principe de guichet) unique commune et vise à mettre à votre service un large éventail d’information, de ressources et de services accessibles sur Internet et centrés sur les besoins des associations et des représentants de la diaspora géorgienne. Le portail fonctionne déjà à titre d’essai. Nous sommes ouverts à vos propositions et recommandations qui nous permettront d’améliorer le fonctionnement de cette plateforme pour qu’elle réponde au mieux à vos attentes