საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია საქართველოსა და სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შესახებ

2007 წლის 19 ოქტომბერს ქ. პარიზში,  UNESCO-ს 34-ე გე