საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თარჯიმნები და მთარგმნელები

ქართულ-ფრანგულ ენაზე სერტიფიცირებული მთარგმნელები და თარჯიმნების სია (არ არის ამომწურავი):


Mme Rusudani Elène Bruneau née Nikoleishvili
(cour d'appel de Versailles) : 09 54 47 11 73 / 06 13 27 31 01 (27 rue de la Division Leclerc, 78 460 CHEVREUSE).

Mme Téa Chubinidze

(Cour d'appel de Colmar) : 06 99 65 95 05 ( 2 rue Beethoven, 67 000 STRASBOURG).

Mme Sophie Desaphy née Burnadze
(Cour d'appel de Limoges) : 06 80 66 22 17 (Allée du Moulin de la Vergne, 87 220 FEYTIAT).

.Mme Lia Gabelaia

(Cour d'appel de Chambéry) : 04 79 71 66 96 / 06 29 55 39 08 (389 rue de Maconnais, 73 000 CHAMBERY).

Mme Inna Jamkochian
(Cour d'appel de Nancy) : 03 83 56 05 98 / 06 14 51 45 07 (1 rue Jean-Baptiste Lulli, 54 000 NANCY).

Mme Lali Khalil née Kapiandidze
(Cour d'appel de Rouen) : 06 50 02 00 35 (5 bis boulevard Charles de Gaulle, Appartement 01, 76 140 LE PETIT QUEVILLY).

Mme Anna Nadibaïdze née Bouatchidzé

(Cour d'appel de Rennes) : 09 54 99 02 32 / 06 98 19 92 76 (1 rue de la Pelleterie, 44 000 NANTES).

Mlle Rusudani Elène Nikoleishvili
(Cour d'appel de Paris) : 01 45 00 65 56 / 06 13 27 31 01 (27 avenue de la Grande Armée, 75 116 PARIS).


Mme Téa JORJIKIA

(Cour d'appel de Toulouse): 09 80 62 97 64/06 30 85 74 47/[email protected] (14 rue Kepler 31500 TOULOUSE)

Mme Khatuna Kartvelishvili-Croze
(Cour d'appel de Versailles): 06 15 99 17 15/email: [email protected] (2, place Michel Ange, 78400 Chatou)


Mme Ekaterine Fargetton-Chikovani
Tel:0628267741, e-mail:[email protected] (8, rue Gutenberg, 42100 Saint-Etienne)

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal