საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ცნობა ნასამართლეობის შესახებ

(ცნობა უფასოა და გაიცემა ფრანგულ ენაზე)

გთხოვთ, დოკუმენტის ორიგინალთან ერთად, იქონიოთ ასლები! 

თითოეული მომსახურებისთვის უნდა განხორციელდეს ერთი გადმორიცხვა


თითოეული მომსახურებისათვის უნდა მოხდეს თითო ვიზიტის ჩანიშვნა.

მოქალაქე საკონსულოში პირადად უნდა წარსდგეს წინასწარ დანიშნული შეხვედრის დღეს ან დოკუმენტაცია გამოაგზავნოს ფოსტის მეშვეობით.  მომსახურება ხორციელდება 10 დღის ვადაში. 

პირადი გამოცხადების შემთხვევაში წარმოსადგენია:

1. პასპორტი ან პირადობის მოწმობა

 * სასაფოსტო გზავნილის შემთხვევაში გამოსაგზავნია:

1) განცხადება ცნობის გაცემასთან დაკავშირებით;
2) პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი;


კონსულოში შეხვედრის დასანიშნად ანკეტას ავსებთ საკონსულოს ვებ-გვერდზე და წარსდგებით თქვენს მიერ შერჩეულ დღეს ზემოაღნიშნული დოკუმენტით.

თუ გსურთ, რომ ცნობა უკან ფოსტით დაგიბრუნდეთ, საბუთებს თან დაურთეთ აგრეთვე საშუალო ან დიდი ზომის კონვერტი (ფორმატი A4 ან A5), რომელსაც ეწერება თქვენი ზუსტი საფოსტო მისამართი და ეკვრება 6,00 ევროს ოდენობის საფოსტო მარკა (ერთი ცნობისთვის). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცნობის ასაღებად საკონსულოში მოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ პარასკეობით 10სთ-დან 13სთ-მდე.

• მომსახურება ხორციელდება 10 დღის ვადაში

დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონსულო სამსახურს შემდეგ ნომერზე 01 45 02 11 07 ოთხშაბათობით ან პარასკეობით, 10სთ-დან 13სთ-მდე