საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რა შემთხვევაში შეიძლება დავკარგო საქართველოს მოქალაქეობა?

საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის/შეწყვეტის ერთერთი საფუძველია სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება.

შესაბამისად, საფრანგეთის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევეში საქართველოს მოქალაქემ უნდა განაცხადოს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა/შეწყვეტის შესახებ საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურში.

ამისთვის მან საკონსულო სამსახურს უნდა წარუდგინოს:

  • საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებლი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, სარეგისტრაციო ბარათი და სხვ.) ასლი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირს მიღებული არა აქვს აღნიშნული დოკუმენტები - ძველი საპასპორტო მონაცემები და სხვა საბუთები, რითაც დასტურდება მისი საქართველოს მოქალაქეობა;

და

  • საფრანგეთის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მოქალაქეობის დაკარგვა/შეწყვეტის სხვა საფუძვლები

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, აუცილებელია საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა.

გთხოვთ, გადაამოწმოთ თქვენი სტატუსი საქართველოს საკონსულო სამსახურთან ტელეფონის ნომერზე (+33 1) 45 02 1 ზარების მიღება ხორციელდება ორშაბათს და ოთხშაბათს 15:00-დან 17:00 საათამდე და პარასკევს 10:00-დან 13 საათამდე.

გმადლობთ თანამშრომლობისთვის!

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal